Kropáček? Ten člověk musel být šílený!

Po prvním setkání s pplk. (podplukovník) Kropáčkem jsem nabyl dojmu, že tento jedinec byl trefen do hlavy panelem a z úcty ke stáří ponechán ve výkonu vojenské služby. Jeho pisklavý, přeskakující, mutující hlas do smrti nedostanu z uší. Jeho pověstné “Koukej rychle!!!” znamenající v podstatě cokoli bylo postrachem nás, kteří jsme s ním museli sdílet dvě společné kanceláře většinu dne. Dalšími exempláři byli major Frňous, major JamesBond, poručík Vyplašenka a dobračisko-slovačisko nadporučík Helepocem.

Pár poznámek k jejich vlastnostem.

Frňous – tichý do chvíle, kdy někdo z nás neudělal správně co měl. Pak se změnil v tygra.

JamesBond – postarší elegán pyšný na svůj vzhled a úspěchy u žen. Když se dobře “vyspal”, žertoval s námí a my měli pocit, že jsme mu rovni. Jakmile ovšem nastal u něj doma jakýkoli problém, pocítili jsme to všichni.

Vyplašenka – lehce otylý poručík, který by rád byl nadporučíkem. Slizký, snažící se křikem vzbuzovat respekt, což se mu nedařilo ani náhodou. Oblíbená věta po příchodu do kanceláře: “Sfoukni mi čaj!”

Helepocem – rovněž poručík, původem z východního Slovenska. Ve volném čase i v pracovní době se zabýval především sportovními aktivitami svého fotbalového mužstva.

S těmihle kašpárky s Kropáčkem v čele jsme měli bránit vlast. Cha…